Matahari

Demi matahari dan cahayanya di pagi hari,
Demi bulan apabila mengiringi,
Demi siang apabila menampakkan diri,
Demi malam apabila menutupi,
Demi langit serta pembinaannya,
Demi bumi serta penghamparannya,
Demi Jiwa serta penyempurnaannya,
Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya.
Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,
dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.

(Q.S. Asy Syams (Matahari) 91: 1-10)